Новини на компанията

  • Процедура за работа на филтърната преса

    (1) Предфилтрационна проверка 1. Преди експлоатация проверете дали входните и изходните тръбопроводи, дали връзката е изтичаща или запушена, дали рамката на тръбата и филтърната пресова плоча и филтърната кърпа се поддържат чисти и дали входящата помпа за течност и клапаните са нормални. 2. Проверете дали ...
    Прочетете още
  • Работа с филтърна преса

    1. Натиснете филтърната плоча: свържете захранването, стартирайте двигателя и натиснете филтърната плоча на филтър пресата. Обърнете внимание, за да проверите броя на филтърните плочи, преди да натиснете филтърната плоча, който трябва да отговаря на изискванията. Между уплътняващите повърхности не трябва да има чужди вещества ...
    Прочетете още